Warunki ogólne współpracy

» Druk zlecenia tylko po akceptacji klienta.

» ViW Studio nie ingeruje w pliki przesłane przez klienta, nie sprawdza błędów i omyłek pisarskich i merytorycznych.

» ViW Studio nie ponosi odpowiedzialności za wady prawne wynikające z formy i treści dostarczonych plików.

» Klient przesyłając prace do druku gwarantuje posiadanie praw autorskich zamawianej pracy.

» Sprawdzenie poprawności plików jest bezpłatne. Poprzez sprawdzenie poprawności plików należy rozumieć sprawdzenie kolorystyki, formatu, spadów.

» Wykonanie poprawek graficznych wg indywidualnych ustaleń.

» Swoim klientom gwarantujemy zasadę poufności oraz ochronę danych osobowych

Dostawa

Zamówienia przyjmujemy telefonicznie pod numerem telefonu 602 111 724 , 602 795 480 lub poprzez e-mail: biuro@viwstudio.pl.

Druki dostarczamy za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej na koszt odbiorcy. Przy zamówieniach powyżej 1000 zł netto, towar dostarczamy bezpłatnie w obrębie 50 km.

Możliwy również odbiór osobisty w siedzibie naszej firmy.

Płatności

Do rozpoczęcia współpracy z odroczonym terminem płatności wymagane są dokumenty:

» aktualny odpis z KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej

» zaświadczenie o nadaniu numeru NIP

» zaświadczenie o nadaniu numeru REGON

Pierwsze zamówienie zawsze jest płatne gotówką lub przelewem ( przedpłata ).
Każde kolejne może być z odroczonym terminem płatności jednakże jego wartość nie może być mniejsza niż 250 zł brutto.
Długość terminu płatności wg indywidualnych ustaleń.

Reklamacje

W przypadku reklamacji wykonanej pracy prosimy o kontakt elektroniczny na biuro@viwstudio.pl lub telefonicznie 602 111 724, 602 795 480, a najlepiej osobiście z reklamowaną pracą.

» reklamacje powinny być rozpatrzone maksymalnie do 7 dni roboczych.

» aby reklamacja została uznana wszystkie prace dostarczane firmą kurierską należy sprawdzić w obecności kuriera, z którym w przypadku uszkodzenia należy spisać protokół.

» reklamacja kolorystyczna wydruku wynikająca z ustawień parametrów monitora uznajemy za bezzasadną. Wyjątkiem jest wykonanie odpłatnego wydruku próbnego.